Bitcoin halving

Om je uit te leggen wat Bitcoin halving precies inhoudt, moeten we je eerst wat meer uitleggen over hoe het onderliggende systeem van Bitcoin precies werkt. Dit systeem, de zogenaamde blockchain, bestaat uit een groot aantal computers (of Nodes) die tezamen de software van Bitcoin draaiende houden. In deze blockchain staat de complete transactiegeschiedenis die op het netwerk heeft plaatsgevonden. Deze informatie kan niet veranderd of verwijderd worden.

Iedere Node waarop die complete geschiedenis is opgeslagen, is verantwoordelijk voor het goedkeuren of afkeuren van een nieuwe transactie. Ze controleren dus eigenlijk de binnenkomende informatie. Een transactie kan alleen plaatsvinden als alle Nodes binnen het blok van de blockchain waarin de transactie wordt aangevraagd, daar toestemming voor geven.

Als die toestemming gegeven wordt, wordt de informatie onmiddellijk publiekelijk. Hoe meer Nodes er actief zijn, hoe stabieler en veiliger het systeem werkt.

Miners

Wat is dan precies een miner? Je denkt bij mijnen misschien aan iemand die met een pikhouweel en een helm op heel lang onder de grond aan het hakken is. Of in ieder geval aan iemand die iets weet op te graven. Het is een beetje een ongelukkig gekozen metafoor, omdat het niet helemaal weergeeft wat een miner in cryptotaal precies doet.

Een miner is namelijk een persoon, groep of bedrijf die zijn computer ter beschikking stelt aan de blockchain. Bitcoin gebruikt een systeem dat ‘Proof of Work’ heet (PoW). Dit wil zeggen dat miners moeten kunnen bewijzen dat ze transacties hebben gecontroleerd om daarvoor beloond te worden. Hieronder vallen de tijd en energie (het kost erg veel stroom om een minercomputer draaiende te houden) en het oplossen van zeer complexe wiskundige formules.

De miners doen dus eigenlijk niets anders dan het controleren van binnenkomende transacties alvorens die in de blockchain worden opgenomen. Wanneer ze een transactie goedkeuren, voegen ze die toe aan een blok. Al deze transacties samen vormen de blockchain. Wanneer een blok af is, dus gevuld is met transacties, worden de miners die de transacties hebben gecontroleerd beloond met bitcoins.

Wat is de Bitcoin halving?

Na iedere 210.000 blokken die aan de blockchain worden toegevoegd, wordt de beloning in Bitcoins die miners krijgen voor het controleren van transacties gehalveerd. Hierdoor wordt de snelheid waarmee nieuwe Bitcoins worden geïntroduceerd tevens gehalveerd. Op deze manier kan Bitcoin een soort gereguleerde inflatie toepassen op het systeem. Dit gebeurt zo’n beetje elke vier jaar en gaat net zolang door tot alle Bitcoins in circulatie zijn.

De totale hoeveelheid Bitcoins die ooit zullen worden geïntroduceerd is 21 miljoen. Dit systeem zal operationeel blijven tot het jaar 2140. Hierna zullen miners enkel door middel van de transactiekosten betaald worden door gebruikers. Dit om ervoor te zorgen dat het controleren van transacties door blijft gaan. Het halveren van de beloning is een goede manier om de productie van Bitcoins niet uit de pan te laten rijzen. In 2023 zijn er meer dan 19 miljoen BTC gemined, waarmee er dus minder dan 2 miljoen Bitcoins over zijn om door miners verkregen te worden.

Bitcoin halvings in het verleden

Op moment van schrijven zijn er drie Bitcoin halvings geweest. Dat waren de volgende:

  • 28 november 2012, 16:24. De eerste halving in de geschiedenis van Bitcoin. De beloning voor miners werd 50 BTC gehalveerd naar 25 BTC. Het is niet bekend welke miner block 210.000 voltooide.
  • 9 juli 2016, 18:46. Tweede halvering van Bitcoin. De beloning werd van 25 BTC gehalveerd naar 12,5 BTC. Miner F2Pool nam de voltooiing van blok 420.000 voor zijn rekening.
  • 11 mei 2020, 21:23. Derde en meest recente Bitcoin halvering. De beloning voor miners werd nu van 12,5 BTC verminderd naar 6,25 BTC. Miner AntPool voltooide block 630.000.

De volgende halving zal plaatsvinden wanneer block 840.000 gemined is. De beloning zal dan van 6,25 BTC verminderen naar 3,125 BTC. Verwacht wordt dat dit in mei 2024 zal gebeuren.

De gevolgen van een Bitcoin halving

Wat betreft de prijs van Bitcoins, iets waar jij al investeerder natuurlijk vooral in geïnteresseerd bent: die zal naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie dalen. Afgaand op wat er in het verleden na halvings is gebeurd, zal de prijs daarna vrij scherp omhoog schieten. Doordat er na elke halving steeds minder nieuwe Bitcoins geïntroduceerd zullen worden, worden ze schaarser en dus waardevoller. Zo kopen veel investeerders Bitcoin tijdens een bear market of juist net voor of na de halving.

Dan de miners. Er zijn mensen die verwachten dat de eerste generatie miners direct na de vierde halving zullen stoppen als miner. Ze zien natuurlijk de helft van hun inkomen ineens verdampen en hebben inmiddels behoorlijk wat bitcoins vergaard. Wanneer zij vertrekken zal dit een negatieve invloed hebben op het rekenvermogen (of hashrate) van het bitcoin netwerk. Daarom is het cruciaal dat er nieuwe miners komen. Die zullen ondanks de volgende halving toch aardig kunnen verdienen omdat ze ook vergoedingen voor transacties kunnen gaan innen.