Wat is het koersrisico van Bitcoin en hoe kan je er tegen beschermen?

Investeren brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee. Dit geldt ook voor het moment dat je gaat investeren in Bitcoin of een andere cryptovaluta. Het belangrijkste risico waar door experten het vaakst over wordt gepraat is het zogenaamde koersrisico. Het gaat hierbij dan om de veranderingen die kunnen optreden in de waarde van Bitcoin. Deze veranderingen kunnen uiteraard zowel positief als negatief zijn.

In het bijzonder de volatiliteit van cryptocurrencies zorgt ervoor dat heel wat experten aangeven dat deze assets toch net wat risicovoller zijn in vergelijking met bepaalde alternatieven die op de markt zijn terug te vinden. Er bestaan gelukkig ook mogelijkheden om je gedeeltelijk in te kunnen dekken tegen het koersrisico van onder meer Bitcoin. Hoe je dat precies kan doen? Dat laten we je graag ontdekken hier in dit interessante blogartikel!

Wat betekent het koersrisico bij Bitcoin precies?

Het koersrisico is een risico dat je loopt wanneer je gaat investeren in assets die niet over een vastgestelde waarde beschikken. Voor het merendeel van de cryptocurrencies (stablecoins even daar gelaten) die op de markt zijn terug te vinden, geldt dat ze niet over een vastgestelde waarde beschikken. Dit betekent concreet dat de waarde die ze vertegenwoordigen zowel kan stijgen als kan dalen. Wanneer je investeert in deze assets loop je dus altijd het risico dat je investering op een zeker ogenblik niet meer over haar oorspronkelijke waarde beschikt.

Het feit dat er sprake is van een koersrisico brengt uiteraard niet alleen maar nadelen met zich mee. Er zijn immers ook potentiële voordelen aan verbonden. De koers waar met name Bitcoin over beschikt kan immers niet alleen dalen, maar ook stijgen. In het laatste geval kan er een bepaalde meerwaarde worden gerealiseerd op je investering. Dat is uiteindelijk waar je het als investeerder voor doet. Met andere woorden, het koersrisico hoeft in de praktijk helemaal niet zo negatief te worden beschouwd als veel experten in eerste instantie misschien een beetje laten uitschijnen.

Waarom waarschuwen experten zo voor dit risico?

Het koersrisico is niet uniek van Bitcoin of een andere cryptocurrencies. Ook wanneer je er als investeerder voor kiest om te gaan beleggen in bijvoorbeeld aandelen kan je geconfronteerd worden met dit risico. De vraag die veel mensen zich dan ook stellen heeft te maken met het feit waarom veel financiële experten uit voornamelijk de reguliere markt hier zo de nadruk op leggen.

Voor aandelen en andere effecten die noteren aan de gewone aandelenbeurs geldt dat ze gereguleerd zijn. Dit zorgt er voor dat koersschommelingen aanzienlijk minder volatiel zijn in vergelijking met de cryptomarkt. Bovendien geldt voor cryptocurrencies dat er ook soms een pump & dump wordt uitgevoerd. Een dergelijke koersbeweging valt bij Bitcoin tegenwoordig nog maar moeilijk te bewerkstelligen. Dat is het gevolg van het feit dat de market cap van Bitcoin gewoon veel te groot is geworden. Het vereist dan ook een gigantisch bedrag om nog een pump & dump te kunnen opzetten. Voor andere cryptocurrencies geldt dat uiteraard heel wat minder.

Hoe kan je, je beschermen tegen het koersrisico van Bitcoin?

Ondanks het feit dat het koersrisico eigenlijk ingebakken zit in de verschillende investeringsmarkten is het niet zo dat je, je er als investeerder op geen enkele manier tegen kan wapenen. Vroeger was het zo dat veel investeerders ervoor kozen om in één keer een groot bedrag te investeren in een bepaalde asset. Dat zien we tegenwoordig veel minder. Ook voor crypto geldt dat dit eigenlijk eerder zelden wordt gedaan, net omwille van dat koersrisico. Investeer je in één keer een groot bedrag en gaat de waarde van Bitcoin vervolgens spectaculair onderuit? Dan is de kans groot dat je voor een aanzienlijke periode met een stevig verlies te maken krijgt. Dat wil je uiteraard het liefst voorkomen.

Je beschermen tegen het koersrisico kan je dus het beste doen door periodiek te investeren. Eén van de bekendste methodes die op dit vlak toegepast kan worden is de zogenaamde dollar-cost-average methode. Mensen die reeds over de nodige ervaring beschikken op de reguliere aandelenmarkt zullen deze methode ongetwijfeld wel kennen.

Voor zij die nieuw zijn met investeren, in dit geval leg je eigenlijk maandelijks een vast bedrag in. Door maandelijks in te stappen kan je het risico dat je loopt spreiden omdat je niet stelselmatig instapt tegen dezelfde koers. Je zal op deze manier nooit volledige instappen tegen de hoogste, maar ook nooit volledig tegen de laagste Bitcoin koers. Uiteindelijk zal er een zogenaamde GAK ontstaan (een gemiddelde aankoopkoers) die finaal verantwoordelijk zal zijn voor het rendement dat je al dan niet kan maken met je investeringen in Bitcoin. Dit is ongetwijfeld de meest aangewezen manier om je zo goed mogelijk te kunnen indekken tegen het koersrisico.