Wat is Bitcoin?

Bitcoin is een digitale valuta die in januari 2009 is gecreëerd. Het volgt de ideeën die in een white paper zijn geschetst door het mysterieuze pseudoniem Satoshi Nakamoto. De identiteit van de persoon of personen die de technologie hebben gemaakt, blijft tot op de dag van vandaag een mysterie. Bitcoin biedt de belofte van lagere transactiekosten dan de traditionele online betalingsmechanismen en wordt, in tegenstelling tot de door de overheid uitgegeven valuta zoals euro en dollar, beheerd door een gedecentraliseerde autoriteit.

Bitcoin is een cryptovaluta en dus in digitale vorm. Er zijn geen fysieke Bitcoins, alleen saldi die worden bewaard in een zogeheten grootboek (ledger) waar iedereen ook transparant toegang toe heeft. Alle Bitcoin transacties zijn dus inzichtelijk en worden geverifieerd door middel van rekenkracht.

Bitcoin wordt niet uitgegeven of goedgekeurd door banken of overheden, en een individuele Bitcoin is ook niet waardevol als een handelsartikel. Ondanks dat het in het grootste deel van de wereld geen wettig betaalmiddel is, is Bitcoin afgelopen jaren erg populair geworden en heeft het geleid tot de lancering van duizenden andere cryptocurrencies, gezamenlijk aangeduid als altcoins. Bitcoin wordt vaak afgekort als BTC, en soms als XBT.

Bitcoin, gelanceerd in 2009, is ’s werelds grootste cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie. In tegenstelling tot de traditionele fiat-valuta, wordt Bitcoin gemaakt door mining, gedistribueerd, verhandeld en opgeslagen met behulp van een gedecentraliseerd boekhoudsysteem dat bekend staat als de blockchain.

De geschiedenis van Bitcoin als waarde opslag is turbulent geweest; het heeft gedurende zijn relatief korte levensduur verschillende cycli van hoge en lage koersen doorgemaakt. Als de eerste virtuele valuta die wijdverbreide populariteit en succes bereikte, heeft Bitcoin in zijn kielzog een groot aantal andere cryptocurrencies geïnspireerd. Het Bitcoin systeem is een verzameling computers (ook wel “nodes” of “miners” genoemd) die Bitcoin code uitvoeren en de blockchain opslaan. Metaforisch kun je een blockchain zien als een verzameling blokken. Elk blok bevat een verzameling transacties. Aangezien alle computers waarop de blockchain draait dezelfde lijst met blokken en transacties hebben en transparant kunnen zien dat deze nieuwe blokken weer gevuld zijn met nieuwe Bitcoin transacties, kan niemand het systeem voor de gek houden. Iedereen, of ze nu een Bitcoin-“node” hebben of niet, kan deze transacties in real-time zien plaatsvinden.

Bitcoin heeft vanaf juni 2021 ongeveer 10.000 nodes en dit aantal groeit nog steeds, waardoor een grote hack vrij onwaarschijnlijk is. Maar als er een aanval zou plaatsvinden, zouden de Bitcoin miners, de mensen die met hun computers deelnemen aan het Bitcoin-netwerk, waarschijnlijk naar een nieuwe blockchain verhuizen, waardoor de moeite die een hacker heeft gestoken om de aanval te bereiken, direct voor niks geweest.

Public en private keys

Bitcoin-tokensaldi worden bijgehouden met behulp van openbare en privé sleutels (public en private keys), dit zijn lange reeksen cijfers en letters die zijn verbonden via het wiskundige coderingsalgoritme dat is gebruikt om ze te maken.

De publieke sleutel (vergelijkbaar met een bankrekeningnummer) dient als het adres dat aan de wereld wordt gepubliceerd en waarnaar anderen Bitcoins kunnen sturen. De privésleutel (vergelijkbaar met een bank pincode) is bedoeld als een bewaakt geheim en wordt alleen gebruikt om Bitcoin-overdrachten te autoriseren. Bitcoin-sleutels moeten niet worden verward met een Bitcoin wallet of portemonnee, een fysiek of digitaal apparaat dat Bitcoin-handel vergemakkelijkt en gebruikers in staat stelt het eigendom van munten te volgen. De term wallet is een beetje misleidend, omdat het gedecentraliseerde karakter van Bitcoin betekent dat het nooit “in” een wallet wordt opgeslagen, maar eerder gedecentraliseerd op een blockchain.

Peer-to-peer-technologie

Bitcoin is een van de eerste digitale valuta die peer-to-peer-technologie gebruikt om directe betalingen mogelijk te maken. De onafhankelijke personen en bedrijven die de beheersmacht bezitten en deelnemen aan het Bitcoin netwerk, ook wel Bitcoin miners, genoemd, zijn verantwoordelijk voor het verwerken van transacties op de blockchain en worden gemotiveerd door beloningen (nieuwe Bitcoins) en vergoedingen van transacties die in BTC wordt betaald. Deze miners kunnen worden beschouwd als de gedecentraliseerde autoriteit die de geloofwaardigheid van het Bitcoin netwerk versterkt. Nieuwe Bitcoins worden vrijgegeven aan miners met een gestage, maar periodiek ook afnemende snelheid. Er zijn in totaal maar 21 miljoen Bitcoin die gemined kunnen worden. Vanaf juni 2021 zijn er meer dan 18 miljoen Bitcoins in circulatie en moeten er nog minder dan 3 miljoen Bitcoins worden gemined.

Op deze manier werken Bitcoin en andere cryptocurrencies anders dan fiat-valuta; in gecentraliseerde banksystemen wordt valuta vrijgegeven met een snelheid die overeenkomt met de groei van goederen. Dit systeem is bedoeld om prijsstabiliteit te handhaven. Een decentraal systeem, zoals Bitcoin, stelt vooraf en volgens een algoritme de releaserate vast.

Bitcoin mining

Bitcoin mining is het proces waarbij nieuwe Bitcoin in omloop wordt gebracht. Over het algemeen vereist minen het oplossen van moeilijke wiskundige puzzels om een ​​nieuw blok te vinden, dat dan weer aan de blockchain wordt toegevoegd. Bitcoin mining verzamelt en verifieert transactielogboeken over het hele netwerk. Miners worden beloond met Bitcoins; de beloning wordt elke 210.000 blokken gehalveerd. De blokbeloning was 50 nieuwe Bitcoin in 2009. Op 11 mei 2020 vond de derde halving plaats, waardoor de beloning voor elke nieuwe blok werd teruggebracht tot 6.25 Bitcoins.

Er kan een verscheidenheid aan hardware worden gebruikt om Bitcoins te minen. Sommige bieden echter hogere beloningen dan andere. Bepaalde apparaten die ASIC’s worden genoemd, zijn het meest effectief om Bitcoin te minen. Grafische videokaarten (GPU’s) zijn minder geschikt.

Een Bitcoin is deelbaar tot acht decimalen (100 miljoenste van een Bitcoin), en deze kleinste eenheid wordt Satoshi genoemd. Indien nodig, en als de deelnemende miners de wijziging accepteren, kan Bitcoin uiteindelijk deelbaar worden gemaakt tot nog meer decimalen.

Geschiedenis van Bitcoin

18 augustus 2008

De domeinnaam Bitcoin.org is geregistreerd. In ieder geval is dit domein tegenwoordig “Whois Protected”, wat betekent dat de identiteit van de persoon die het heeft geregistreerd niet openbaar is.

31 oktober 2008

Een persoon of groep die de naam Satoshi Nakamoto gebruikt, maakt een aankondiging op de crypto-mailinglijst op metzdowd.com: “Ik heb gewerkt aan een nieuw elektronisch geldsysteem dat volledig peer-to-peer is – zonder een vertrouwde derde partij – Bitcoin.org getiteld “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” zou de Magna Carta worden van hoe Bitcoin tegenwoordig werkt.

03 Januari 2009

Het eerste Bitcoin block wordt gemined: Block 0. Het staat ook wel bekend als het “genesis block” en bevat de tekst: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on the edge of second bailout for banks”, wellicht als bewijs dat het blok was op of na die datum werd gedolven, en misschien ook als een relevante politieke opmerking.

8 januari 2009

De eerste versie van de Bitcoin software wordt aangekondigd op de crypto-mailinglijst. 9 januari 2009 Blok 1 wordt gemined en Bitcoin mining begint serieus te worden.